KosztyIle to kosztuje? Czy wolontariusze coś płacą? Jaki będzie koszt w tym roku?

PODOPIECZNI płacą za turnus Drabiny Jakubowej w 2018 rokou w Brańszczyku 700,0 złotych, a w Kaliszu 760,0 złotych. Potwierdzeniem zgłoszenia na turnus jest wpłata 100,0 złotych zaliczki.

WOLONTARIUSZE - nie płacą za pobyt, ani za wyżywienie. Również koszt ubezpieczenia, czy szkoleń ponosi organizator.

NA CO IDĄ PIENIĄDZE?

Drabina Jakubowa sięga turnusów rekolekcyjnych w latach '60. Zawsze było to wydarzenie natchnione. Organizatorzy zawsze starali się o zachowanie tego ducha, więc unikali tworzenia z turnusów instytucji. Są one działalnością niedochodową, ale staramy się, żeby spontaniczność zastępować dobrą organizacją przy minimalnym koszcie.

Opłaty naszych podopiecznych muszą wystarczyć na opłacenie kosztów pobytu, wyżywienia i ubezpieczenia samych podopiecznych. Wolontariusze nie ponoszą kosztów pobytu w ośrodku, wykonują swoją pracę niedopłatnie. Stąd opłaty podopiecznych muszą wystarczyć na wszystko! Wśród grona opiekunów koniecznie potrzebne jest minimum osób odpowiednio wykształconych, w tym m.in. pielęgniarki. Staramy się wyposażyć każdy turnus odpowiednio, zapewnić środki do utrzymania czystości, podstawowe materiały opatrunkowe, higieniczne. Organizujemy różnego rodzaju atrakcje dla podopiecznych oraz wolontariuszy w formie podziękowania dla nich. Każdy turnus powoduje też jakieś zniszczenia, uszkodzenia w domu, które należy regularnie naprawiać. Dom potrzeba też odświeżać, remontować, a to też kosztuje.

Nie jest łatwo tego wszystkiego dokonać z tak skromnym budżetem. Dlatego liczymy na Opatrzność Bożą! Pomoc, jaką otrzymujemy przychodzi różnymi drogami - czasem są to ofiarodawcy, wpłaty na tzw. 1%, wsparcie finansowe Zgromadzenia księży Orionistów i inne.

Stąd i nasz APEL - może dzięki waszej pomocy kolejny rok turnusów okaże się wspaniałym przeżyciem dla podopiecznych i dla wolontariuszy:

1% KRS 0000282796 z dopiskiem Brańszczyk

Konto bankowe: 64 1600 1462 1842 6409 5000 0002 z dopiskiem Brańszczyk.