Zapisz się na warsztaty muzyczneBędzie nam potrzebny m.in. do ubezpieczenia
Bardzo ważne dla dalszej komunikacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów statutowych Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.
Polityka Przetwarzania Danych Osobowych
Wyrażam zgodę Zgromadzeniu Zakonnemu Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska na fotografowanie i publikację zdjęć z moją osobą tylko do celów promocji Drabiny Jakubowej - Rekolekcji dla osób niepełnosprawnych.
captcha
Oświadczenie:
Klikając przycisk "Zarejestruj", niniejszym stwierdzam prawdziwość wprowadzonych do formularza danych i podpisuję się pod nim.